Internebegeleiding.nl
Links

LBib
Landelijke Beroepsvereniging interne begeleiding.
Commissie Intern Begeleiders LBRT
Behartiging belangen van de leden binnen de vereniging die IB-er zijn of zowel RT-er als IB-er.
Kennisnet Interne Begeleiding
Literatuur, opleidingen, nieuws en een forum.
Internetwijzer ib
Nog meer verwijzingen rond interne begeleiding.

Nieuws