Het Friese plaatsje Grou in Friesland is de enige plaats in Nederland waar geen Sinterklaasfeest wordt gevierd.
Hier viert men op 21 februari Sint Piter. Op de zaterdag voor 21 februari komt Sint Piter,  net als Sinterklaas, met de boot aan en wordt hij geholpen door een zwarte knecht. Hij rijdt echter op een zwart paard en draagt een witte mantel.

Voor 1700 werd in maart in Friesland de komst van het voorjaar gevierd. In Grou werd het feest Sint Piter genoemd, naar Petrus, een van de twaalf apostelen van Jezus. Petrus werd beschermheilige, omdat Grou van oudsher een vissersdorp is. In 1701 werd de nieuwe kalender ingevoerd en werd het jaar 11 dagen korter. Sint Piter viel nu op 21 februari. Het feest, dat aan een woestere versie van het feest van Sint Maarten doet denken, verwaterde.
Rond 1900 zat de Sint Piterviering in een dip. Kleuterjuffrouw Jansen uit Grou bedacht de huidige Sint Piterfiguur en sinds die tijd groeit Sint Piter uit tot het feest zoals dat tot op de dag vandaag wordt gevierd.

Oorspronkelijke bron: J.P. de Jong - Heiligen
Aanvullingen van Bonne Bruinsma van het Sint Piter Komitee

Dit is Sint Piter
Meer informatie over Sint Piter